دفتر سخنگوی پلیس پیرامون رخ داد خشونت علیه یک بانو، مقابل مدرسه ۱۳ آبان ، اعلام نمود که کارکنان پلیس هیچ نقشی در آن حادثه نداشته اند.

به گزارش مرور نیوز، دفتر سخنگوی پلیس پیرامون رخ داد خشونت علیه یک بانو،مقابل مدرسه ۱۳ آبان ، اعلام نمود که کارکنان پلیس هیچ نقشی در آن حادثه نداشته اند.

در آن اطلاعیه تاکید شده است که فرمانده انتظامی تهران بزرگ بلافاصله پس از اطلاع از رخ داد مذکور ،تیمی از افسران حرفه ای خویش را مامور پیگیری چند و چون آن حادثه نموده است.تجسس های آن ماموران نشان داده است در آن رخ داد کارکنان پلیس هیچ نقشی،خواه مستقیم یا غیر مستفیم، نداشته اند».

همچنین دفتر سخنگوی فراجا یاد آور شده است که «پلیس ضمن تبرا جستن از اینگونه اقدامات ، پس از انجام بررسی های لازم ،نتیجه را به سمع و نظر شهروندان محترم خواهد رساند».