معاون شهردار تهران گفت: از فردا ۱۵ اسفند ماه تا ۲۵ اسفند ارائه درخت به شهروندان به صورت رایگان ادامه دارد.

به گزارش مرور نیوز، حسین نظری معاون خدمات شهری در جمع خبرنگاران گفت: از فردا ۱۵ اسفند ماه تا ۲۵ اسفند ارائه درخت به شهروندان به صورت رایگان ادامه دارد و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ تقاضای درخت کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به ساماندهی دست فروشان گفت: ساماندهی مشاغل به معنی تکمیل نظم و انضباط شهری است و در مکان‌های مختلف شهر غرف موقت ایجاد شده‌اند تا دست فروشان با یک نظم و انضباط خاصی فعالیت کنند.

وی افزود: ۱۳ نقطه از شهر تهران برای ساماندهی دست فروشان ایجاد شده است و بصورت پراکنده نیز مکان‌هایی در مناطق برای دست فروشی انتخاب شده است و افراد برای انتخاب این نقاط می‌توانند از طریق سامانه اقدام کنند.