محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق با شناسایی و نامگذاری یک گونه قارچ بومی جدید به نام باستانی مازندران(طبرستان) شدند که از مزارع برنج جداسازی شده است

به گزارش مرور نیوز به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی در خصوص گونه جدید قارچی که به نام مازندران نام گرفته شده است، گفت: با توجه به ارتباط نزدیک حیات و فعالیت اکوسیستم ها و محصولات کشاورزی با حیات و فعالیت جامعه میکروبی، جوامع پیشرفته با انجام تحقیقات گسترده در این زمینه دائماً در پی افزایش کارآیی محصولات کشاورزی و پایداری اکوسیستم های طبیعی خود هستند.

وی با بیان اینکه اما این امر در کشور بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: از جذاب­ترین نقش­های میکروارگانیسم ها در این زمینه می توان به نقش آنها در تنظیم رشد، تولید بذر، گل دهی، و در کل فیزیولوژی گیاه و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

وی افزود: یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک استان مازندران برنج است؛ نظر به ارتباط بسیار نزدیک فیزیولوژی گیاهی با ارتباطات میکربی می توان از میکروارگانیسم ها برای افزایش کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی، از جمله برنج، استفاده کرد.

به گفته وی، در این راستا محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه الزهراء از میان قارچ هایی که از خاک مزارع برنج جداسازی شده بود توانستند یک گونه جدید قارچ coelomycete (سلومایست) را شناسایی کنند. این قارچ به جنس Pyrenochaetopsis تعلق داشته و بر اساس مطالعات فیلوژنی مولکولی انجام شده توسط محققین مرکز این گروه از قارچ ها ارتباط انتخابی با گیاهان خانواده گرامینه (گندمیان) دارند.

وی عنوان کرد: این گونه به نام باستانی استان مازندران یعنی طبرستان نام گذاری شده و نام علمی آن Pyrenochaetopsis tabarestanensis است.

فاضلی خاطر نشان کرد: کوشش ما در این مرکز در جهت معرفی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور می باشد. در این میان ذخایر زیستی بومی از اهمیت بسیار بسزایی برخوردارند چرا که این موجودات، واجد توانمندی های بالقوه ای از نظر علمی و کاربردی می باشند که می بایست مورد مطالعه گسترده قرار گیرند.

وی افزود: در مورد این گونه جدید شاید ارتباطی مشخص بین گیاه برنج و قارچ وجود داشته باشد که خود می تواند فیزیولوژی گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. نظر به این واقعیت که این گروه از قارچ ها در کشور بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته اند، لذا می توانند موضوع بسیار جالب توجهی برای انجام مطالعات گسترده اکولوژی مولکولی، برهم کنش های گیاه-قارچ، و فیزیولوژی مولکولی باشند.

فاضلی بیان داشت: نمونه های این گونه قارچ بومی در بانک میکروارگانیسمها، یکی از کلکسیونهای زیستی چهارگانه مرکز با شماره های دسترسی 30051 IBRC-M و IBRC-M 30047 نگهداری می شوند و قابل ارائه به کلیه محققان و دانشمندان هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز