دبیر انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران، گفت: کاهش تعرفه های متخصصین بیهوشی هیچگونه مبنای کارشناسی ندارد و بیشترین کاهش تعرفه در سال های قبل نیز مربوط به این رشته پزشکی بوده است.

به گزارش مرور نیوز، دکتر اتابک نجفی، افزود: بنده خبر موثق دارم که در مذاکرات قبلی بیمه ها حتی قرار بر کاهش تعرفه های چشم پزشکی و گوش، حلق و بینی هم بوده است که با مخالفت وزیر بهداشت مواجه شده است اما در کمال ناباوری تعرفه قلیل بیهوشی را مجدد با کاهش ٢٥ درصدی مواجه کرده اند و در نهایت طی پیشنهاد شورای عالی بیمه در جلسه هیات وزیران مورخ ٢٨ خرداد ۹۶، این کاهش ناعادلانه تصویب شده است.

وی ادامه داد: همین تعرفه های فعلی بیهوشی که واقعا کم است را بیمه ها در موارد کدهای تعدیلی و ریکاوری که در کتاب ارزش نسبی سلامت ویرایش دوم سال ٩٤ به صراحت ذکر شده است به بهانه های مختلف و غیر کارشناسی پرداخت نمی کنند و متاسفانه از نجابت بیهوشی سوءاستفاده شده است. چون این قبیل اعمال سلیقه های بیمه ای هیچگونه توجیه علمی ندارد ممکن است متخصصین بیهوشی در صورت عدم تحقق خواسته های به حق خودشان از بیهوشی دادن به بیماران پرمخاطره و دارای خطر بالای بیهوشی خودداری کنند که البته بسیار امیدوارم کار به آنجا نرسد.

مدیرگروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حالی که انجمن های تخصصی پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزیر بهداشت از افزایش ناکافی تعرفه های پزشکی در سال جاری گله مند هستند رشته حیاتی ولی مظلوم و فراموش شده بیهوشی با تحقیر کاهش بی سابقه پرداختی به میزان 25 درصد مواجه شد که این امر موجب سرخوردگی و دلسردی شدید در بین متخصصان بیهوشی به دلیل عدم اجرای عدالت شده است و این نگرانی وجود دارد که بیماران برای بیهوشی و جراحی با تاخیر طولانی مواجه شوند.

نجفی افزود: در جو ملتهب کنونی جامعه بیهوشی کشور به نظر می رسد راهکار مناسب جهت برون رفت از این معضل، اقدام سریع مسئولان وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه جهت رفع این بی عدالتی برای جلوگیری از دلسردی جامعه 4500 نفره متخصصین بیهوشی و سرگردانی بیماران باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز