رحیم اردلان معاون مالی اداری سازمان تامین اجتماعی گفت: مشکلات مالی سازمان به علت کاهش ضریب وابستگی، افزایش تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت، هزینه های درمانی و ... کماکان موجود و پایدار است.

مرور نیوز-رحیم اردلان؛  با شروع دولت تدبیر و امید در سال 1392 با بررسی های مختلف، گام های جدی برای جبران چالش های گذشته برداشته شد البته عمق مشکلات بسیار زیاد بود و در طی این چهارسال، مدیریت عالی سازمان، زمان و انرژی فراوانی برای زودودن حاشیه های موجود در دولتهای نهم و دهم  صرف نمود تا بدون وجود تنش های مخرب، امور ذینفعان سازمان را اداره نماید. البته در این سال ها در امور اجرایی حوزه بیمه ای و درمان نیز توفیقات بسیار خوبی کسب شده است.

با توجه به مشکلات پیشگفت و رکورد حاکم براقتصاد کشور، مشکلات مالی سازمان به علت کاهش ضریب وابستگی، افزایش تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت، هزینه های درمانی و ... کماکان موجود و پایدار است و برای اینکه این سازمان از یار دولت بودن به بار دولت تبدیل نگردد، عزمی ملی، همراه با  توجه گسترده همه ذینفعان، بخصوص دولتمردان و برنامه­ ریزان حوزه رفاه اجتماعی را می طلبد تا از چالش های پیش روی صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از اصلی ترین چالشهای دولت ها در سنواتی آتی ، درامان باشد.

ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی به عموم کارکنان تلاشگر سازمان وهمچنین مستمری بگیران ، بیمه شدگان و کارفرمایان عزیز، از ایزد منان تداوم و پایداری این نهاد بیمه ای بزرگ را آرزومندم.

سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین نهاد بیمه­ای کشور بیش از چهل میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تحت پوشش دارد که شامل نزدیک به 13 میلیون بیمه‌شده اصلی، قریب به 3 ملیون نفر مستمری‌بگیر (بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده) و همچنین افراد تحت تکفل آن‌هاست. این سازمان از زمان شکل گیری یار دولت ها بوده و بدون تحمیل بارمالی به دولت بودجه سالیانه خود را از محل حق­بیمه های دریافتی از کارفرمایان و بیمه شدگان تأمین می نماید در سال های گذشته بدلیل بالا بودن ضریب وابستگی، سازمان منابع حاصل از حق بیمه را به لحاظ حفظ ارزش ذخائر بیمه شدگان در شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) سرمایه گذاری می­نمود. متاسفانه دولتهای نهم و دهم بدلیل تغییرات مستمر و مداوم مدیریتی، انتصاب نیروهای ناکارآمد در مشاغل مدیریتی، تحمیل قوانین متعدد، بدون پیش بینی بارمالی و... تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان را بصورت بی رویه افزایش داد.

افزایش تعداد بیمه شدگان که اکثرا این افراد از بیمه ­های کمک هزینه دارِ دولت با ضریب پایین (7% ، 10% تا 13% ..... ) بودند که منابع آنها  اسماً از محل هدف مندی یارانه یا منابع دیگر در نظر گرفته شده بودند ولی رسماً پرداخت نمی­گردید، باعث کاهش منابع این سازمان و نادیده گرفته شدن اصول بیمه ای و محاسبات آکچواری گردید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز