با توجه به سوالات فراوانی که مخاطبان نسبت به شیوه دریافت سوابق بیمه خود داشتند در ذیل فیلم آموزشی دریافت سابقه بیمه از سایت تامین اجتماعی را می توانید مشاهده کنید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز