مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس گفت: 55 جسد به خانواده ها تحویل داده شده و 8 جسد نیز آماده تحویل است که طی روزهای آتی با طی شدن فرایند قانونی تحویل خانواده ها می شود.

به گزارش مرور نیوز، مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس به بیان توضیحاتی درباره اجساد شناسایی شده سانحه هواپیمایی یاسوج پرداخت.

مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس با بیان اینکه تا کنون 63 جسد سانحه هوایی یاسوج شناسایی و تعیین تکلیف شده است گفت : 55 جسد به خانواده ها تحویل داده شده و 8 جسد نیز آماده تحویل است که طی روزهای آتی با طی شدن فرایند قانونی تحویل خانواده ها می شود.

3 جسد شناسایی نشده است

سعید غلامزاده بیان داشت : از سه جسد با قیمانده نیز نمونه برداری انجام شده اما چون حجم توده های یافت شده چندان زیاد نیست منتظر دریافت توده های بیشتری از این اجساد هستیم تا شناسایی و به خانواده ها تحویل شود.

وی اضافه کرد : پزشکی قانونی استان فارس در این رابطه تا کنون 480 نمونه برداری پزشکی از اجساد انجام داده است و همه این نمونه ها کد ژنتیکی دریافت کرده اند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز