30 نفر از دلالانی که تحریک می کردند تا مرغ وارد بازار نشود ، در تهران دستگیر شدند .

به گزارش مرور نیوز، عباس جعفری دولت آبادی  گفت: در جلسه ای که با سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده داشتیم، مسئولان مربوطه اعلام کردند که قیمت خرید مرغ هفت هزار و 200 تومان و قیمت فروش باید 11 هزار و 500 تومان باشد ولی عده ای سودجود در میدان بهمن مرغ را تا 17 هزار تومان به فروش می رساندند. 

وی افزود: در روزهای پایانی سال نامه کتبی نوشتند که قیمت مرغ 11 هزار و 500 تومان است و از همان زمان معاونان دادستانی تهران در میدان بهمن مستقر شدند و گفتیم دادستان از حق عمومی حمایت می کند. 

دولت آبادی گفت: دولت می گوید قیمت مرغ 11 هزار و 500 تومان است و چرا دلالان باید گاهی مرغ را تا 20 هزار تومان بفروشند؟ برخی فکر کردند ما در آن جلسه تهدید شفاهی کردیم ولی 30 نفر از دلالانی که خلاف کرده بودند و دیگران را تحریک می کردند تا مرغ وارد بازار نشود یا با قمیت بیشتر به فروش برسد را دستگیر کردیم و این فتنه خوابید. چون اینها مرغ را در کشتارگاه می کشتند و به هر قیمتی که می خواستند می فروختند. در واقع آنها می خواستند سیاست دادستانی را شکست دهند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز