در سال 1397 جمعیت استان تهران 13 میلیون و 636 هزار نفر بوده که از این تعداد جمعیت حاضر در سن کار 11 میلیون و 591 هزار و 977 نفر اعلام شده است.

به گزارش مرور نیوز، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نرخ بیکاری شهری این استان در سال 97 را 12.6 درصد و نرخ بیکاری روستایی را 7.2 درصد اعلام کرد.

مسعود افشین خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، از این رقم چهار میلیون و 613 هزار و 19 نفر جمعیت فعال (39.8 درصد) و 6 میلیون و 978 هزار و 958 نفر جمعیت غیرفعال (60.2 درصد) بوده اند که جمعیت غیرفعال را افراد محصل و خانم های خانه دار و افرادی که درآمد بدون کار دارند تشکیل می دهند.

افشین اظهار داشت: تعداد افراد بیکار در استان تهران در سال گذشته 564 هزار و 695 نفر (12.2 درصد) و افراد شاغل 4 میلیون و 48 هزار و 324 نفر (87.8 درصد) بوده که نرخ بیکاری استان تهران در سال قبل در شهری 12.6 و در روستایی 7.2 درصد اعلام شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ بیکاری این استان بر اساس همین آمار در سال 97، 12.2 درصد اعلام شده که این رقم در سال 96 به 11 درصد می رسید.

وی یادآورشد: نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 29.3 درصد و جوانان 15 تا 29 سال 25.2 درصد است.

افشین اعلام کرد: 19.2 درصد افراد شاغل این استان در بخش عمومی و 80.8 درصد در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند.

نرخ بیکاری عبارت از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال ضرب در 100 است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز