حسین هدایتی و الف.م که مدیر فوتبالی است به عنوان گواه در خصوص پرونده قتل حمید حاجیان در اداره دهم پلیس آگاهی حضور یافتند و مدیر فوتبالی بعد از ارائه توضیحات اداره پلیس را ترک کرد.

به گزارش مرور نیوز، الف.م که یکی از مدیران فوتبالی است به عنوان مطلع و گواه در رابطه با پرونده قتل حمید حاجیان در اداره دهم پلیس آگاهی حاضر و پس از ارائه مطالب از پلیس آگاهی خارج شد.

حسین هدایتی که از چند روز گذشته به عنوان مطلع و گواه در رابطه با پرونده قتل حمید حاجیان به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شده است هنوز در پلیس آگاهی است . دلیل حضور وی داشتن قرار بازداشت در یک پرونده فساد اقتصادی عنوان شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز