محمدرضا خاتمی پس از رای صادره از سوی دادگاه بدوی بیانیه‌ای صادر کرد و گفت درخواست تجدیدنظر خواهد داد .

به گزارش مرور نیوز، متن بیانیه محمدرضا خاتمی به شرح ذیل است :

به نام خدا 

رای صادر شده از دادگاه در مورد اینجانب همان بود که در تمام پرونده‌های سیاسی انتظار می‌رفت، در حالیکه دادگاه افکار عمومی رایی خلاف آن صادر کرده است. من و وکلای اینجانب طبق روال قانونی تقاضای تجدیدنظر خواهیم کرد و در این فاصله برای نشان دادن میزان اتقان رای قاضی محترم و نیز بی‌ارتباط بودن دفاعیات نماینده محترم دادستان در رد اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه، متن کامل دفاعیات و مستندات را به پیشگاه مردم شریف ایران ارائه خواهم کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز