معاون کل وزارت بهداشت گفت: حتی خروج یکی از پزشکان برای ما نگران کننده است و علت این خروج مدیریت داخلی نیست. علت این اتفاق معمولا ملاحظات فرهنگی و اجتماعی است.

به گزارش مرور نیوز،  ایرج حریرچی ، معاون کل وزارت بهداشت درباره آمار ارائه شده درخصوص مهاجرت پزشکان گفت: ما دو نوع مهاجرت برای ارتقا تحصیل یا اشتغال داریم که این موضوع در گروه پزشکان نسبت به سایر فارغ تحصیلان گروه‌های پزشکی زیاد نیست، کسانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و آمار ٦٥٠ نفری که اعلام شده نسبت به حدود ٩٠٠٠ فارغ تحصیل سالانه در گروه پزشکی، دستیار پزشکی و دارو سازی قابل توجه نیست، البته توجه داشته باشیم به غیر از رده پزشکی عمومی که کسانی که اعزام میشوند معمولا می توانند اشتغال پیدا کنند و کار هایی را انجام دهند اکثر کسانی که در رده تخصصی مهاجرت می‌کنند متاسفانه به شغل پزشکی در سایر کشورها مشغول نمی‌شوند.

وی گفت: حتی خروج یکی از پزشکان برای ما نگران کننده است و علت این خروج مدیریت داخلی نیست. علت این اتفاق معمولا ملاحظات فرهنگی و اجتماعی است که در داخل کشور برای برخی وجود دارد. ما در این زمینه تلاش کنیم که مهاجرت به خارج را به صفر و حداقل برسانیم.

حریرچی دربرنامه رادیویی «تهران کلینیک» در خصوص برنامه‌های وزارت بهداشت برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان افزود: با ایجاد اشتغال صحیح و زمینه کاری خوب با دستمزد مناسب در شرایط تکریم و احترام برای جامعه پزشکی می‌توان از مهاجرت این قشر جلوگیری کرد. موضوع مهاجرت در تمام دنیا یک موضوع مرسوم بوده و حدود ٣٠ درصد پزشکان کشورهای غربی از کشورهای در حال توسعه تأمین می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز