سومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، جلسه سوم دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه صبح امروز (شنبه ۹ شهریورماه) به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آغاز شد.

متهم اصلی این بخش از پرونده، محمدرضا جهانبانی فرزند علی و اتهام او اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان شش هزار و چهل میلیارد ریال از وجوه متعلق به بانک سرمایه است.

احمد کوپائی فرزند علی، مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، حمید فرحانی خواه فرزند شاهرخ، مهدی الله یاری فرزند فریدون، ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی متهمان دیگر پرونده به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع از دیگر متهمان پرونده هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز