متهم عمار صالحی گفت: الان هم می گویم اگر در اموالی که مربوط به بنده است اثبات شود ملک یا مالی به صورت ناسالم در مجموعه بنده وجود دارد آن را مسترد می کنم.

به گزارش مرور نیوز، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده گروه جهانبانی که مرتبط با بانک سرمایه هستند، در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه از وکیل متهم یوسفی خواست تا به ادامه دفاعیات خود از موکلش بپردازد.

وکیل متهم با حضور در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: در تاریخ اول مرداد ۹۲ نامه حد اعتباری را به بانک فرستاده و در تاریخ ۱۲ مرداد موکل بنده عزل شده است بنابراین تمام اقدامات در بانک پس از عزل وی انجام شده و در تاریخ ۲۹ مرداد مبلغی به میزان ۴۰ میلیارد ریال واریز شده است که البته تا ۲۹ میلیارد ریال شرکت می توانست وام بگیرد.

وی ادامه داد: موکل بنده به عنوان کارمند کارهای مربوط به واردات را انجام داده است و اینکه قصد واحدی با متهم ردیف اول آقای جهانبانی داشته یا نه باید محرز شود چراکه در احراز معاونت در جرم لازم است.

قهرمانی نماینده دادستان در ادامه و با حضور در جایگاه گفت: آقای یوسفی کوپایی عزل شده بود و درخواست مورد نظر در روزنامه رسمی هم نیامده بود و پس از اینکه در روزنامه رسمی منتشر می شود مصوبه هیات مدیره انحام می شود.

نماینده دادستان افزود: یوسفی درخواست را می دهد و از شرکت عزل می شود اما از تیم آقای جهانبانی عزل نمی شود. موکل شما سپس، در شرکت تجارت نور ابرار که مقصد تسهیلات جهانبانی بوده مستقر می شود.

وی ادامه داد: شما از ظن معتبر صحبت کردید. ظن معتبر شرعا حجت دارد. ظن مطلق در کشف احکام مورد نظر قرار می گیرد اما اینجا بحث بر سر کشف موضوع احکام است نه کشف احکام. کشف موضوع احکام نیز یک کار قضایی است. در کشف موضوع ظن معتبر و ظن مطلق ملاک نیست بلکه ظن اطمینان آور و ظن عقلایی مطرح است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم عمار صالحی خواست تا در جایگاه حضور یابد.

وی خطاب به این متهم گفت.عمار صالحی فرزند عطاالله صالحی، حسب کیفرخواست صادره شما متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به اتهام به مبلغ هزار و صد میلیارد ریال هستید آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

متهم عمار صالحی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ۹۳ در جلسه بازپرسی مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به بنده تفهیم اتهام شد که در این رابطه توضیحاتی ارائه می دهم.

وی افزود: بنده از اول شهریور ۹۲ در شرکت تیوا مدیرعامل بودم.

صالحی ادامه داد: در رابطه با تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی باید بگویم که بنده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۳ از شرکت تیوا خارج شدم و علت آن مربوط به اختلاف نظر هایی بود که با آقای جهانبانی داشتم.

این متهم ادامه داد: نماینده دادستان گفت که چطور عمار صالحی زمانی از شرکت خارج شده و تسهیلات گرفته است موضوع مورد تاکید من هم همین مسئله است.

وی با بیان اینکه ایراداتی به لحاظ شکلی مطرح هست گفت: موضوع مطرح شده در رابطه با بنده بیش از دو سال است که در مرحله بررسی قرار داشت و سال گذشته منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و منع تعقیب با عنوان احراز عدم ارتکاب پزشک شد در آن دوره سختی های بسیاری انجام شد و در جلسه پیش از تفهیم اتهام خود آقای قهرمانی نماینده دادستان تهران اعلام کرد که تملک ملک در شرکت آرمانی برای ما محرز شده است.

* اگر اثبات شود ملک یا مالی ناسالمی در مجموعه بنده وجود دارد آن را مسترد می کنم

وی افزود: در همین رابطه باید بگویم که من یک سهامدار بودم مانند مابقی سهامداران.  شرکت عمار صالحی نیست و شخصیت مستقل حقوقی دارد. اگر سایر صاحبان امضا موافق باشند ملک شهدا را برمی گردانند الان هم می گویم اگر در اموالی که مربوط به بنده است اثبات شود ملک یا مالی به صورت ناسالم در مجموعه بنده وجود دارد آن را مسترد می کنم.

این متهم تصریح کرد: در آن زمان به دستور سرپرست دادسرا در ساعت ۷ بعد از ظهر و با قرار وثیقه سنگین مرا به زندان فرستادند و پس از آن بود که جلسات رسیدگی طوفانی و سخت‌گیرانه آغاز شد.

عمار صالحی به اظهارات متهم جهانبانی اشاره کرد و گفت: آقای جهانبانی مطالبی را در اقاریر خود گفته بودند که منطبق با واقعیت نیست و بعد از آن گفت که تحت فشار آن مطالب را گفته است به عنوان مثال گفته شد که خودرویی به بنده داده است.

وی افزود: در شرکت آرمانی بنده طلبکار هستم بابت ملکی که توقیف شد با توجه به قرارداد فی مابین باید بگویم خسارات ناشی از احتمال توقیف ملک را قبول کردند. امروز ارزش آن ملک بیش از بیست میلیارد تومان است.

* جهانبانی مستقیم به بنده پول نداده است

وی ادامه داد: اینکه گفته شده جهانبانی از شرکت‌ها به حساب شخصی بنده پرداخت داشته است باید بگویم اگر هم بوده در قالب قوانین موضوعه مربوط به شرکت‌ها بوده و اینکه جهانبانی مستقیم به بنده پول می‌داد درست نیست. گزارش امور مالی هم موید این مطلب است.البته من به این گزارش کارشناس صرفا دفاتر جهانبانی را مد نظر قرار نمی دهند.

وی افزود:ب عد از یک هفته جلسات رسیدگی هر روز انجام شد و بعد از آن بازپرس به این نتیجه رسید که قرار منع تعقیب صادر کند. در آن مرحله متوجه شدم که یک دعوایی بین سرپرست دادسرا و بازپرس پرونده بود و بعد از صدور قرار باز پرس عزل شد چند روز بعد آقای قهرمانی به عنوان دادیار اظهارنظر به این قرار اعتراض می کند اما این اعتراض به بنده ابلاغ نشد یک سال گذشت و دوباره برای من در رابطه با اتهام معاونت در اخلال ابلاغیه آمد.

صالحی ادامه داد اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه را ندیدند و من هم آنها را ندیدم و حتی برخی از آنها را نمی شناسم و رفت آمدی به بانک نداشتم.

قهرمانی نماینده دادستان تهران در سومین جلسه محاکمه گروه موسوم به جهانبانی مرتبط با پرونده بانک سرمایه در واکنش به دفاعیات عمارصالحی از متهمان این پرونده گفت: آقای صالحی گفته که نمی‌دانم در مورد کدام اتهام باید توضیح دهم من به ایشان می‌گویم باید در رابطه با تسهیلات ۴۰ میلیاردی و همچنین تسهیلات ۶۸ میلیاردی توضیح دهند.

وی افزود: عمار صالحی حسب اعلام روزنامه رسمی ۱ شهریور ۹۲ مدیرعامل شرکت جهان گستر تیوا می‌شود.

در رابطه با تسهیلات ۴۰ میلیاردی خود آقای صالحی شخصاً درخواست نمی‌دهد اما پس از زدوبند جهانبانی با بخشایش اخذ تسهیلات برای شرکت مصوب می‌شود و خود صالحی این قراردادها را امضا می‌کند اما در اعترافات خود می‌گوید نمی‌دانم قراردادها چطورمنعقد شده و چطور امضا شده است.

نماینده دادستان تهران افزود: حتی در یک مرحله عمار صالحی مدعی می‌شود که امضا برخی اسناد مجعول است و امضای وی جعل شده است سپس اما در اظهار نظر دیگری می‌گوید جهانبانی وقتی از من امضا می‌گرفت که در شرایط خوبی نبودم مهمانی داشتم و سرم شلوغ بود و در وسط مهمانی از من امضا گرفته است.

* اظهارات متهم در رابطه با اخذ تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی کاملاً متناقض است

نماینده دادستان تهران به تناقضات اعترافات متهم اشاره کرد و گفت: در جلسه بعدی می‌گوید به دلیل بیماری اظهارات جلسه قبل یعنی امضا در مهمانی را قبول ندارد بنابر این اظهارات ایشان در رابطه با اخذ تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی کاملاً متناقض بوده است.

قهرمانی ادامه داد: ضابطین پرونده برسی‌های لازم را انجام دادند و قراردادها را بررسی کردند و در نهایت مشخص شدعمارصالحی هزار و سیصدفقره امضا کرده است سوال ما این است که شما چندین شرکت دارید چطور ۱۳۰۰ فقزه در مهمانی امضا می‌کنید اما نمی‌دانید چه قرار داده بوده است. شما چطور مدیرعامل شرکت بودید اما نمی‌دانید ۲۰ میلیارد و شرکت از کجا تأمین شده است؟

قهرمانی با بیان اینکه برای ما محرز شده است که امضاها مربوط به شخص صالحی است گفت: ایشان مدتی قائم مقام شرکت نور ابرار بوده است این شرکت منتها علیه و مقصد وجوه تسهیلاتی بوده است و صالحی قبل از مهاجرت به شرکت تیوا در آنجا قائم مقام بوده است آقای صالحی شما هم قائم مقام بودید و هم در شرکت دیگری مدیرعامل چطور قراردادها را امضا کردید.

وی ادامه داد: با فاکتورهای صوری در مرحله اول تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی در سال ۹۲ دریافت می‌کنند و بعد از آن در اردیبهشت ۹۳ صالحی به عنوان مدیرعامل تیوا درخواست دریافت تسهیلات شصت و هشت میلیارد تومانی می‌کند و تسهیلات برای ایشان محسوب می‌شود.

وی افزود ۱۵ اردیبهشت یعنی دو روز بعد از درخواست اخذ تسهیلات برای ایشان مصوبه دریافت صادر می‌شود و در نهایت ۲۱ همان ماه هم مبلغ واریز می‌شود.

* واگذاری سهام به معنای خروج از شرکت نیست

قهرمانی تصریح کرد: در همان ماه صالحی به حسن جهانبانی برادر متهم ردیف اول پرونده وکالت داده و سهام خود را به او واگذار می‌کند اما باید بدانید که واگذاری سهام به معنای خروج از شرکت نیست سپس عمار صالحی می‌آید و مدعی می‌شود که امضاها جعلی است.

نماینده دادستان تهران از بررسی امضاهای صالحی در کارشناسی خبر داد و گفت: کارشناسی در مرحله اول تأیید می‌کند که امضاها متعلق به شخص صالحی است. اما متهم به نظر کارشناسی اعتراض کرده و مجدد امضاها جهت بررسی به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع داده می‌شود.

آن کارشناسی مجدد هم تأیید می‌کند که امضاها متعلق به شخص عمار صالحی است آقای صالحی ۱۳۰۰ تا مجموع امضای شما است! چطور جعل شده است؟

وی افزود: ایشان می‌گوید ۲۲ اردیبهشت خارج شده است اما برخی درخواست‌ها مربوط به تاریخ ۲۴ اردیبهشت همان سال است شما که خارج شدید چطور در خواست اخذ تسهیلات دادید؟

وی افزود: عمار صالحی گفت اموال که شبهه دار از محل تسهیلات استفاده نمی‌کنند اما ردیابی‌ها نشان می‌دهد بنز ۶۵۰ میلیون تومانی و ملک لوکس در زعفرانیه از محل تسهیلات برای ایشان خریداری شده است. ملک را برگرداند اما آقای صالحی چرا بنز را پس فرستادید؟

قهرمانی ادامه داد: شما مدیرعامل شرکت توسعه آرمانی هستید ۹۸ درصد سهام این شرکت در بدو تأسیس متعلق به شما و دو درصد برای جهانبانی بوده است اما پس از یک دوره سهام جهانبانی ها ۴۵ درصد و سهام شما ۵۵ درصد می‌شود.

وی به جابجایی ۴ میلیارد تومان از حساب شخصی جهانبانی به یکی از شرکت‌های صالحی اشاره کرد و گفت: اگر شما مدیر عامل هستید باید پولش را هم داشته باشید چطور دردی آبی‌ها تسهیلات پولی به شرکت ابرار و بعد به حساب شخصی جهانبانی می‌آید ۴ میلیارد تومان هم از حساب شخصی جهانبانی به شرکت آرمانی واریز می‌شود اینها از محل پول بانک سرمایه بوده است.

وی افزود این شرکت آرمانی که آقایان می‌گویند هلدینگ است ملاحظه می‌کنیم که شرکت‌های زیرمجموعه بوده برخی آقازاده‌ها در آن حضور داشتند نمی‌دانم آیا اینها به اصحاب ثروت نزدیک شدند یا اصحاب ثروت به متهمان اما آنچه معلوم است این است که پول‌های بانک سرمایه به حساب این شرکت‌ها رفته است، آقازاده‌هایی که با پول مردم و بدون آورده سهامدار می‌شوند، بدانند اگر یک وقتی احساس تکلیف داشتند افراد زیادی از جمله نخبگان علمی و جهادی هستند که با مراجعه به آنها می‌توانند ادای تکلیف را از آنها بیاموزند.

قهرمانی ادامه داد آقای صالحی گفت به خاطر یک ملک مربوط به پرونده او را بازداشت کردند، آقای صالحی بدانید که ملک را خواهیم گرفت اما بازداشت شما به خاطر اتهاماتتان بوده است.

در ادامه محمدی وکیل عمار صالحی با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و در دفاع از موکل خود گفت: در اول شهریور ۹۲ موکلم با ۹۸ درصد سهام وارد شرکت تیوا می‌شود، اما درخواست وام توسط شخص دیگری انجام می شود.

وی افزود: در دوره مدیریت عمار صالحی به دور از چشم او تیم جهانبانی وام می‌گیرند و می‌برند. چه کسی این پول را از بانک خارج کرده در حالی که به امضای کریمی (شخص درخواست دهنده وام) انجام شده است.

وی ادامه داد: اختلاف جهانبانی و موکل از وقتی شروع می‌شود که این پول بدون هماهنگی با موکل من از بانک خارج شده که فکر می‌کنم در تحقیقات مقدماتی باید مدنظر قرار بگیرد. این افراد به سمت موکل من آمده و او را فریب دادند.

وکیل عمار صالحی تصریح کرد:درباره وام بعدی موکل من در اردیبهشت ۹۲ استعفا می‌دهد اینکه موکل چگونه در شرکت نبود و درخواست وام هم کرده جای سوال است. شنیده‌ها نشان می‌دهد اصول اسناد نبوده ممکن است امضای موکل را جعل کرده باشند و موکل من ادعای جعل و درخواست رسیدگی دارد.

نماینده دادستان در واکنش به سخنان وکیل صالحی گفت: اصل اسناد نزد دادگاه است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از ابوالحسن خداشاهی به عنوان یکی دیگر از متهمان پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد. وی خطاب به این متهم گفت: اتهام شما معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و اخذ تسهیلات به مبلغ هزار میلیارد تومان است آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

این متهم در دفاع از خود گفت: من مدیر عامل شرکت تجارت نسل البرز بوده و طبق قانون برای معاونت در جرم باید فرد عالم به ارتکاب جرم باشد اما بنده در سال ۷۵ با فوت پدر روبرو شدم و دایی بنده یعنی آقای جهانبانی حکم پدر را برایم داشت با سختی زندگی خود را می گذراندم تازه ازدواج کرده بودم و حقوق ساعتی می گرفتم و با فوت مادرم همه چیز بر سر ما خراب شد.

وی افزود:جهانبانی حکم بزرگترم را داشت. اوایل به عنوان یک کارمند ساده در شرکت او مشغول به کار شدم و در حد و اندازه گرفتن وام های سنگین نبودم. به طور کامل به جهانبانی  اطمینان داشتم و تمام سندها را امضا می کردم.

وی با بیان اینکه مدیران تصمیم گیرنده بودند، گفت:جهانبانی فردی معتقد و خادم امام رضا بود و به حلال و حرام اعتقاد داشت. من از قانون تجارت اطلاعی نداشتم و نمی دانستم که چه چیزی را امضا می کنم. کارت بازرگانی نداشته و چک های برگشتی در پرونده ام موجود است.

وی با بیان اینکه جهانبانی وکالت تام الاختیار از بنده داشت، گفت: بانک، اعتبارات را به اسم جهانبانی می‌داد و وکالت تام الاختیار از من داشت تا بنده و سایر اقوام اعتراضی نداشته باشیم، در واقع تمام مسئولیت ها با وی بود و در حد و قواره این نبودم که از جهانبانی حساب پس بگیرم.

وی در پاسخ به این سخنان قاضی مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل بودید؟ گفت: بله بودم.

قاضی پرسید: در ماه چقدر حقوق می گرفتید؟ که متهم پاسخ داد: از ۴۰۰ هزار تومان تا ۳ و نیم میلیون متغیر بود.

قاضی پرسید : برای امضا کردن، این رقم را می گرفتید؟ که متهم پاسخ داد: حسابدار بودم. قاضی پرسید چطور حسابدار بودید و از قانون تجارت اطلاعی نداشتید چون آقای جهانبانی نماز می خواند کفایت نمی کند که از مسئولیت کیفری خود مستثنی شوید.

* هیچ گاه درخواست وام را امضا نکرده بودم

در ادامه مصطفی خدا شاهی متهم دیگر این پرونده با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: بنده متولد روستای خداشاه سبزوار دارای لیسانس، مدیر عامل شرکت افضل خدمت بودم بنده با خواهر زاده جهانبانی ازدواج کرده بودم و به دلیل اعتمادی که به وی داشتم مدیرعاملی این شرکت را پذیرفتم کارگر حقوق بگیر ساده ای بودم و سوابق بیمه ای من حاکی از آن است. تسهیلاتی با امضای من گرفته شده اما بدون اطلاع بنده شرکت، تسهیلات را واریز کرده، من سفته ها را امضا کردم اما هیچ گاه درخواست وام را امضا نکرده بودم.

این متهم گفت: به جهانبانی اختیار تام داده بودم. مبالغ به صورت شخصی به حسابم واریز نشده بود. بنده در هزینه ها دخل و تصرفی نداشتم و حتی بانک را نمی شناسم من نمی دانم با چه اعتباری این پول را داده است بنده اشتباه کردم و فقط اعتماد کرده‌ام جرمی نکرده و بی گناهم.

وی ادامه داد: وقتی از شرکت بیرون آمدم بدهی به نام من در سال ۹۵ وجود نداشت و من مجدد به روستا رفته و کشاورزی کردم و در یک شرکت مشغول به کار شدم اما با به جریان افتادن این پرونده عذرم را خواستند و الان بیکارم، در حالی که از آن سال به بعد در این شرکت نبوده‌ام.

در ادامه متهم دیگر پرونده حمید فراهانی خواه فرزند شاهد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و اخذ تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال در جایگاه قرار گرفت.

وی به دفاع از خود پرداخت و گفت: بنده مدیر عامل شرکت نور احسان و دارای لیسانس زمین شناسی فیزیک هستم. در سال ۹۲ وارد شرکت شدم و ۸ ماه فقط در آنجا شاغل بودم در آن شرکت مدیریت اجرایی واردات کالاهای غیر اساسی را برعهده داشتم و دخل و تصرفی در مدیریت مالی نداشته ام و از گرفتن تسهیلات بی اطلاع هستم و حتی نمی دانستم بانک سرمایه در کجای تهران قرار دارد.

وی افزود: سفته ها را در شرکت فقط امضا می‌کردم و مراجعه به بانک نداشتم از ۲۶ فروردین ۹۳ دیگر در شرکت سمتی نداشتم و سفته های خود را هم پس گرفته ام.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در واکنش به صحبت‌های یکی از وکلای متهمان مبنی بر اینکه بانک‌ها تخلف کرده است گفت : آیا بانک عقل خود را از دست داده بود که ۲۹ میلیارد تومان را ۱۱۸میلیارد تومان بکند شک نکنید در ارائه این میزان از تسهیلات توانی صورت گرفته است و متهمان نقشی داشتند تا بانک ۲۹ میلیارد درخواستی آنها را ۱۱۸ میلیارد تومان بدهد.

وی در خصوص قرار منع تعقیب صادر در ابتدای رسیدگی به پرونده گفت: قرار منع تعقیب راه بازپرس ابتدا صادر می کند آن موقع اتهام کلاهبرداری در پرونده مطرح بود و به جهت اینکه تشخیص داده شد که شخصیت حقوقی بانک فریب خورده پرونده با اتهام کلاهبرداری به دادگاه ارسال شد اما دادگاه موضوع اخلال را تشخیص داد و پرونده مجدد به دادسرا برگشت و در نهایت دادسرا به عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی پرونده را به دادگاه ارسال کرد در ادامه قاضی از مهدی الهیاری یکی از متهمان این پرونده خواست تا در جایگاه حضور یابد.

وی خطاب به متهم گفت اتهامات شما معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ هزار میلیارد ریال است که خود را قبول دارید مسئولیت و میزان تحصیلات تان را هم بگویید.

متهم الهیاری گفت دانشجوی ارشد معماری هستم و برادر خانم آقای جهانبانی هم هستم او سال ۹۱ از من تقاضا کرد که مدیر عامل یکی از شرکت ها شوم صرفاً به عنوان کارمند حقوق‌بگیر مشغول به فعالیت شدم و در هفته ۴ روز در دانشگاه بودم.

وی افزود با توجه به اعتمادی که به جهانبانی داشتم مدیرعامل یکی از شرکت‌های او شدم همه امضاها را در شرکت زدم و هیچ وقت به بانک نرفتم جهانبانی ما را صدا می زد و می گفت یک سری برگه هست که باید آنها را امضا کنید.

وی ادامه داد سهام شرکت متعلق به من نیست هیچ وقت هم سود نبردم از کارهای جهانبانی هم بی خبر بودم اما او را فردی معتقد می دانستم چرا که او خادم حرم امام رضا بود و به او اعتماد کامل داشتم.

با اعلام قاضی مسعودی مقام ختم رسیدگی به این جلسه اعلام و ادامه رسیدگی ها به روز دوشنبه موکول شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز