عضو شورای شهر تهران گفت:‌ رویکرد شورای شهر به ویژه رئیس شورا و مدیران شهری در جهت تکریم محرم بوده ولی متأسفانه برخی آدرس‌ های غلط داده تا اتفاقات را ناگوار جلوه دهند.

به گزارش مرور نیوز،  محمدجواد حق‌شناس ، عضو شورای شهر تهران در تذکری در شصت و دومین جلسه شورای شهر گفت:‌ رویکرد شورای شهر به ویژه رئیس شورا و مدیران شهری در جهت تکریم آئین عاشورایی و محرم بوده ولی متأسفانه برخی آدرس‌های غلط داده تا اتفاقات را ناگوار جلوه دهند.

وی با اشاره به اینکه علیه شورای شهر سیاه‌نمایی می‌کنند،‌گفت: شهرداری و شورای شهر رویکرد همراهانه و حمایتی نسبت به آئین‌های مذهبی داشته است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در روزهای گذشته گزارش غلطی در برخی از رسانه‌ها در مورد مدیران شهری و شهرداری در این زمینه منتشر شده و معتقدند که ما در جهت ترویج و سبک‌های غربی عمل کرده‌ایم در حالی که گزارشات و آمارها  این چنین نشان نمی‌دهد.

وی گفت: بودجه‌هایی که شورای شهر برای اربعین اختصاص داده مؤید این مطلب است چرا که در سال 95 و 96 که دوره شهرداری قبل بود تنها 5 میلیارد تومان برای اربعین ولی طی این دو ساله 10 میلیارد تومان برای اربعین بودجه مصوب کردیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز