بخشنامه آیت الله رییسی درباره فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری به دادگستری‌ های سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش مرور نیوز، بخشنامه  سیدابراهیم رئیسی ، رییس قوه قضاییه درباره فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری ابلاغ شد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری

رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور

به منظور فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری و تسهیل و تسریع اعمال مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارمندان متخلف، به این وسیله اختیار اعمال تنبیهات مذکور در بندهای:

الف ـ (اخطار کتبی بدون درج در پرونده‌ استخدامی)

ب ـ (توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی)

ماده مرقوم، به شخص رئیس کل داد گستری استان محول می‌نمایم تا در موارد مقتضی، به شرح مزبور عمل و اقدام نماید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز