قاضی پرونده متهمان پرونده پتروشیمی گفت: تعدادی از متهمان پرونده پتروشیمی بازداشت شدند.

به گزارش مرور نیوز،  قاضی مسعودی‌ مقام در ابتدای جلسه محاکمه دادگاه محمدرضا خانی، یکی از مدیران بانک سرمایه با عذرخواهی از تأخیر در آغاز دادگاه اظهار کرد: علت این تأخیر مربوط به دستور بازداشت تعدادی از متهمان پرونده پتروشیمی‌ بود.

وی افزود: به همین دلیلی باید کارهای مربوط به بازداشت آنها و اعزام شان به زندان اوین را انجام می‌دادیم.

وی در خصوص تعریف جرایم اقتصادی توضیح داد: تعریف واحدی درباره این جرایم بیان نشده است و برخی کشورها بر اساس فعالیت اقتصادی، عده‌ای هم در رابطه با انگیزه افراد این جرم را تعریف کرده‌اند.

مسعودی مقام گفت: در سیاست اقتصادی سه محور پولی، درآمدی و مالی وجود دارد اگر بخواهیم جرم را علیه سیاست اقتصادی بدانیم باید هر بخش را به صورت مجزا تعریف کنیم.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزود: در کشور ما بانک مرکزی سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند و به همین دلیل باید تعاریف مجزا گفته شود.

مسعودی مقام تصریح کرد: بخشی از جرایم اقتصادی سیاست‌های پولی را نادیده می‌گیرند البته ممکن است برخی هم سیاست‌های درآمدی را نقض کنند و ممکن است کارکنان دولت و اشخاص عادی در راستای نقض این سیاست‌ها حرکت کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز