مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: یک شرکت دارویی محکوم به استرداد عین ارز دریافتی در حق بانک شاکی و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بدل از جریمه تعلیق ۶ ماهه کارت بازرگانی شرکت شد.

به گزارش مرور نیوز،  محمد علی اسفنانی ،  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اعلام محکومیت قطعی ۳,۵۲۰۰۰۰ یورویی یک شرکت دارویی اظهار کرد: با شکایت بانک شاکی از یک شرکت داروسازی (سهامی عام) درخصوص عدم ایفای تعهدات ارزی، موضوع ثبت سفارش و حواله ارزی به شمارگان مضبوط در پرونده مطروحه به این اداره کل ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۶۶ بدوی-تخصصی ارجاع شد.

وی افزود: در نهایت به موجب حکم قطعی شعبه هفتم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران، شرکت متخلف محکوم به استرداد عین ارز دریافتی در حق بانک شاکی و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بدل از جریمه تعلیق ۶ ماهه کارت بازرگانی شرکت شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز