دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: مردم اطمینان داشته باشند اجرای مجازات به طور کامل اجرا می‌ شود و اموال مالباختگان به آن‌ها باز می‌ گردد.

به گزارش مرور نیوز،  علی القاصی مهر ،  دادستان تهران در حاشیه طرح رعد شماره ٢٩ در جمع خبرنگاران گفت: در مجموعه دادستانی تهران نگاه ویژه‌ای به قرارهای تامین بازداشت موقت می‌شود.

وی افزود: در دادسراها شعب ویژه برای اینگونه پرونده‌ها پیش بینی شده و ما بر اجرای حکمی که دادگاه صادر می‌کند نظارت خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه رویکرد ما برخورد قاطع با کسانی است که امنیت را به خطر می‌اندازند گفت: در این راستا به‌ پلیس اجازه برخورد داده شده و دستور قضایی به پلیس داده شده است. مردم اطمینان داشته باشند اجرای مجازات به طور کامل اجرا می‌شود و اموال مالباختگان به آن‌ها باز می‌گردد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز