استاندار تهران گفت: واقعیت این است که نیروی انتظامی یکی از ارکان امنیت پایدار کشور در شرایط فعلی است در حقیقت امروز مجموعه نیروی انتظامی مقتدر تر از قبل با تمامی سختی ها و کمبودها مشغول ارائه بیشترین حجم خدمات است.

به گزارش مرور نیوز، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی در نشست صمیمی با فرماندهان یگان انتظامی استانداری تهران اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی بهانه ای است برای تجلیل از مقام کسانی که با تحمل همه کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری امنیت را برقرار کردند و زمینه ساز اقتدار کنونی کشور هستند. به عنوان استاندار تهران قدردان یکایک پرسنل نیروی انتظامی بعنوان تامین کنندگان امنیت استان هستم.

وی افزود: واقعیت این است که نیروی انتظامی یکی از ارکان امنیت پایدار  کشور در شرایط فعلی  است در حقیقت امروز مجموعه نیروی انتظامی مقتدر تر از قبل با تمامی سختی ها و کمبودها مشغول ارائه بیشترین حجم خدمات است.

وی ادامه داد: فعالیت های پرسنل نیروی انتظامی و جنس و تنوع وظایف محوله به این عزیزان محصور به زمان و مکان نیست و از کشف مواد مخدر تا جمع آوری کودکان کار و خیابان برعهده این عزیزان است. تنوع و حجم  کار نیروی انتظامی در کنار سختی کار و وظایف این نیرو به حدی است که اگر در برخورد با برخی جرایم  انتظامی نوعی نگاه  اجتماعی  همراه نباشد نتایج مطلوبی حاصل نخواهد شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محسنی بندپی تاکید کرد: امروز احساس امنیت بیش  از خود امنیت برای مردم اهمیت دارد و چراکه در این فضا فرصت های سرمایه گذاری محقق خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز