رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه ما از ارزش‌های امت و ملت اسلام‌ در جهان حفاظت و مراقبت خواهیم کرد، اظهار کرد: باید در امورات خود از ظرفیت مردمی استفاده کنیم.

به گزارش مرور نیوز،  سردار محمد شرفی ، رئیس پلیس پیشگیری ناجا در حاشیه هشتمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی، در هفته ناجا، اظهار کرد: امروز پیشگیری اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و روش‌های ایجابی در جامعه است؛ آنچه در جامعه امروز مطرح است باز تولید نظم بر اساس ارزش‌های دینی می‌باشد.

سردار شرفی گفت: اجرای عدالت، مردم داری و دفاع از مظلوم وظیفه ما است تا به عنوان تامین کنندگان نظم‌ امنیت در این حوزه ها فعالیت کنیم.

وی با بیان اینکه ما از ارزش‌های امت و ملت اسلام‌ در جهان حفاظت و مراقبت خواهیم کرد، اظهار کرد: باید در امورات خود از ظرفیت مردمی استفاده کنیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: در سال ۸۸ موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی تاسیس شدند و امروز ۷۲۵ موسسه با صد هزار همیار در حال فعالیت برای برقراری امنیت در محلات، مراکز تجاری و اداری هستند.

وی افزود: قوای سه گانه کمک کنند، برخی موانع توسعه را از سر راه موسسات مراقبتی و حفاظتی بردارند تا بتوانیم به فعالیت خود بدون مشکل ادامه دهیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز