مدیرکل پیش‌ بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: دمای هوای کربلا فردا و پس فردا( ۱۷ و ۱۸ مهر ماه) صاف پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مرور نیوز،  صادق ضیائیان ،  مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره وضعیت آب و هوای مرزهای غربی کشور گفت: فردا ( ۱۷ مهرماه) آسمان شهر قصرشیرین (مرز خسروی) صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در این روز در گرم‌ترین زمان به  ۳۷ درجه سانتیگراد و در خنک‌ترین زمان به ۲۳ درجه سانتیگراد می رسد. آسمان شهر قصرشیرین فردا (۱۸ مهرماه) صاف تا کمی ابری با بیشترین و کمترین دمای ۳۷ و ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی در ادامه درباره درباره وضعیت جوی مهران طی روزهای آینده گفت: آسمان این شهر فردا (۱۷ مهرماه) کمی ابری تا نیمه ابری همراه با افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. آسمان این شهر پس فردا (۱۸ مهرماه) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا در این دو روز در کمترین زمان به ۴۲ درجه سانتیگراد را در خنک ترین زمان به ۲۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی با اشاره به وضعیت جوی شلمچه طی روزهای آینده اظهارکرد: آسمان این منطقه فردا (۱۷ مهرماه) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا فردا (۱۷ مهرماه) در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان ۴۱ درجه و ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در شلمچه پس فردا (۱۸ مهرماه) صاف همراه با وزش باد خواهد بود که در گرمترین زمان به ۴۱ درجه سانتیگراد و در خنک‌ترین زمان به ۲۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.

به گفته ضیاییان آسمان ایلام فردا ( ۱۷ مهرماه) کمی تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد و پس فردا (۱۸ مهرماه) صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در این دو روز در گرم‌ترین زمان ۳۱ درجه سانتیگراد و در خنک‌ترین زمان ۱۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی درباره وضعیت جوی اهواز طی روزهای آینده گفت: آسمان اهواز فردا (۱۷ مهرماه) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا در گرم‌ترین زمان ۴۱ درجه سانتیگراد و در خنک‌ترین زمان ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. آسمان این شهر فردا (۱۸ مهرماه) صاف همراه با وزش باد خواهد بود که در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۱ و ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

ضیائیان درباره وضعیت جوی شهر نجف طی دو روز آینده گفت: آسمان این شهر فردا (۱۷ مهر ماه) صاف پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در گرم‌ترین زمان به ۴۲ درجه سانتیگراد و در خنک‌ترین زمان به ۲۷ درجه سانتیگراد می‌رسد. آسمان نجف پس فردا( ۱۸ مهر ماه) صاف تا کمی ابری خواهد بود و دمای هوای در گرم ترین زمان ۴۱ درجه سانتیگراد و در خنک‌ترین زمان ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی کاظمین نیز اظهار کرد: آسمان این شهر چهارشنبه ( ۱۷ مهر ماه) صاف تا کمی ابری خواهد بود و دمای هوا در این روز در گرم‌ترین  و خنک‌ترین ۴۱  و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. آسمان کاظمین پس فردا( ۱۸ مهر ماه) صاف خواهد بود و دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۰ درجه سانتیگراد و ۲۳ درجه سانتیگراد می‌رسد.

ضیاییان با اشاره به وضعیت جوی کربلا طی دو روز آینده گفت: دمای هوا در این شهر فردا و پس فردا( ۱۷ و ۱۸ مهر ماه) صاف پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا (۱۷ مهرماه) در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان ۴۱ و ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود. دمای هوا پس فردا( ۱۸ مهر ماه) ۴۱ درجه سانتیگراد و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز