عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درخصوص ارائه طرح جدایی ری از تهران گفت: متاسفانه این طرح با ۳۰ امضاء به هیات رئیسه وصول شده و فرید موسوی نیز در این باره توییتی منتشر کرده است.

به گزارش مرور نیوز،  زهرا نژاد بهرام ،  عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران صبح امروز (28 مهر) پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران با اشاره به توییت یکی از نمایندگان مجلس درخصوص ارائه طرح جدایی ری از تهران اظهار کرد: متاسفانه این طرح با ۳۰ امضاء به هیات رئیسه وصول شده و فرید موسوی نیز در این باره توییتی منتشر کرده است.

وی با بیان این که اعضای شورای شهر تهران معتقدند که نباید یکپارچگی تهران به دلیل مسائل سیاسی دچار تغییر شود گفت: از دید ما شهروند منطقه ۲۰ با ۱۵ تفاوتی ندارد. هر چند که برخی از مناطق می توانند به دلیل شرایط خاصشان؛ همچون بافت فرسوده یا غیره شهرداری خاص داشته باشند، اما به هم زدن یکپارچگی شهرداری و شهر ظلم به مردم است.

وی با بیان اینکه ادله خود را برای نمایندگان مجلس ارسال می‌کنیم افزود: برخی از اعضای مجمع امید نیز از امضاء کنندگان این طرح بودند و نزدیک شدن به انتخابات و فضای سیاسی متفاوت شاید یکی از دلایل ارائه این طرح باشد.

وی با بیان این که از طریق محسن هاشمی، شهردار تهران و رسولی که در شورای راهبردی امید هستند، این موضوع را پیگیری می‌کنیم گفت: بخشی از ۳۰ نفری که این طرح را امضاء کردند از نمایندگان لیست امید مجلس کنونی هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز