عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بحث فرونشست باید در سطح عالی شهرداری وزارت نیرو پیگیری شود و باید این را خیلی بزرگتر ببینیم.

به گزارش مرور نیوز،  بهاره آروین ، عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به سخنان اردکانیان وزیر نیرو در صحن شورای شهر تهران اظهار کرد: فرونشست در تهران یک مساله ملی است اما به دلیل بخشی نگری هنوز به آن توجه ویژه‌ای نشده است.

وی افزود: در عین حال که هر کس در حوزه خودش به موضوع فرونشست‌ها توجه می‌کند اما هنوز بر روی این مساله راهکار موثری ارایه نشده است.

بهاره آروین گفت: مجوزهایی به آب منطقه‌‌ای داده‌ایم و عوارض فاضلاب را می‌گیریم تا آن را تکمیل کنیم در حالی که همین شبکه فاضلاب خودش می‌تواند تسریع کننده موضوع فرونشست باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: این مشکل از آنجا ناشی می شود که هر کدام از بخش‌ها مثل شهرداری منفعت خود را دیده اند و از این جهت بخشی نگری می‌کنند.

وی ادامه داد: کسی به کلیت موضوع جایگزینی پساب با آب مصرفی توجهی نکرده است در حالی که آب منطقه‌ای مسؤول این است که بگوید اصلا چقدر از این پساب باید تعلق بگیرد.

بهاره آروین تصریح کرد: بحث فرونشست باید در سطح عالی شهرداری وزارت نیرو پیگیری شود و باید این را خیلی بزرگتر ببینیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در قدیم چاه‌های جذبی داشتیم و بخشی از فاضلاب جذب خاک و لایه‌های زیرین می‌شده است اما وقتی شما شبکه فاضلاب را راه اندازی کنید دیگر آبی به سطح زیر زمین باز نمی‌گردد.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز برخی از تصمیمات به لحاظ منافع شخصی گرفته می شود و منافع اصلی شهر مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز