کتاب مدیریت سرمایه گذاری به قلم دکتر مهدی آزادواری تالیف شد.

به گزارش مرور نیوز، در این کتاب به موضوعاتی نظیر تئوری پرتفوی، انتخاب بهترین پرتفوی ریسکی، تخصیص سرمایه بین دارایی ریسکی و دارایی بدون ریسک، پرتفوی ردیاب، مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، آربیتراژ، بازار اوراق مشتقه و ... پرداخته شده است. 

گفتنی است تالیفاتی نظیر مدیریت از میان تغییرات، لغتنامه بورس، تکنسین بورس، صندوق¬ها در بازار مالی ایران، هزینه یابی و جریان نقد مواد، راهبردی برای درآمد پایدار شهری و ...  از دیگر تالیفات دکتر مهدی آزادواری (دانش آموخته فوق دکتری اقتصاد از روسیه) می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز