شب گذشته یک دستگاه اتوبوس مسافربری بین شهری با کامیون حامل سوخت در اتوبان کاشان- اصفهان برخورد کرد.

​رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان آخرین جزییات حادثه برخورد اتوبوس «تهران – کرمان» و تانکر سوخت در استان اصفهان را…