وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید اصول حاکم بر بازار کار تغییراتی متناسب با شرایط روز ایجاد کند.

سردار فدوی:

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان بیش از ۴۰ سال است که با جبهه حق در حال مبارزه هستند و علی‌رغم ۴۰ سال دشمنی و شرارت،…