مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این منطقه با کنسرسیوم لهستانی -دانمارکی در زمینه تولید انرژی‌های بادی همکاری می ک…

خدیجه رستمی، بانوی خوزستانی موفق به کسب سهمیه پارالمپیک 2020 در رشته تپانچه بادی10 متر شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: مهاجرت پرندگان به سمت تالاب ها، آبگیرها و رودخانه های منطقه شمال استان…

بخشدار مرکزی خاش گفت: محصول پسته خاش علیرغم مرغوبیت به دلیل نبود صنایع بسته بندی نمی‌تواند با محصول دیگر نقاط کشور…