باتوجه به اصرار وزارت نیرو بر انجام طرح های انتقال آب کارون و کرخه و زهره ، اجرای طرح نهالکاری را امری ناممکن می سازد.

به گزارش مرور نیوز، شاید یکی از مهمترین تصمیمات ستاد بحران کشور در راستای مقابله با کانون ریزگردها اجرای طرح "نهال کاری " در حدود ۳۰ هزار هکتار از محدوده زمین های فوق بحرانی در تولید گرد و خاک با منبع داخلی می باشد.در این خصوص بیان چند ملاحظه خالی از لطف نیست :

1-وزارت جهاد کشاورزی از حدود ۳ سال پیش موظف به اجرای طرح نهالکاری در قالب تکالیف ذاتی و هم در چارچوب ضمیمه زیست محیطی طرح ۵۵۰ هزار هکتار مقام معظم رهبری بود که متاسفانه ضمن بد عهدی موسسه جهاد نصر این موضوع جز در محدوده هندیجان به فراموشی سپرده شد و امروز پیامدهای آن باعث گرفتاری مردم اهواز و خوزستان شده که این مستلزم محاسبه مدیرکل جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی است.

۲-طرح نهالکاری محدوده هندیجان علیرغم هزینه گزاف و میلیاردی بدلیل نبود برنامه حفظ و نگهداری و فقدان منابع آبی بکلی از بین رفته و گستره کمی از نهال ها باقی مانده است که بدون تردید می توان سرنوشت پروسه جدید را به دلایل ذیل پیش بینی کرد.

۳-سپردن اجرای طرح نهالکاری به سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی بعنوان یکی از متهمان شکل گیری بحران زیست محیطی در کنار وزارت نیرو موجبات نگرانی مردم و کارشناسان را فراهم کرده است .

۴-اجرای این طرح مستلزم تعیین آورده آبی برای احیای نهر مالح ، نهر کوپال و سایر مناطق به میزان ۳ میلیارد متر مکعب می باشد که باتوجه به اصرار وزارت نیرو بر انجام طرح های انتقال آب کارون و کرخه و زهره تحقق این مهم در کوتاه مدت بویژه محدوده زمانی اجرای طرح نهالکاری امری ناممکن می باشد.

باید دقت کرد که ؛ وزیر جهاد کشاورزى پس از نشست ستاد بحران کشور اعلام کرد " کاشت نهال در ٣٠ الى ٤٠ هزار هکتار در خوزستان آغاز شده است " حال اگر براساس یک حساب سرانگشتی در هر هکتار *٢٠٠ نهال* کاشته شود آنگاه در ٣٠ هزار هکتار باید بیش از *٦,٠٠٠,٠٠٠ نهال* غرس گردد. بدین ترتیب اگر هر نهال حداقل در یکماه به ٥٠ لیتر آب نیاز داشته باشد مجموعا آب مصرفی شش میلیون نهال در ٣٠ هزار هکتار طی یکماه به ٣٠۰,٠٠٠,٠٠٠ لیتر بالغ می شود که طی یکسال  مجموعا ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ لیتر خواهد بود.

لذا ضرورت دارد ستاد بحران تحقق این پیش زمینه را مورد مداقه قرار دهد تا در آینده نوبت متهم شدن این دولت به تخریب محیط زیست خوزستان نرسد.

۵-بنظر می رسد آسان ترین راه ممکن برای اجرای طرح های میان مدت تثبت کانون های داخلی ریزگردها استفاده از مالچ پاشی طبیعی  متناسب با زیست بوم خوزستان مانند MNF  در جهت حفظ بافت اراضی و جلوگیری از پیامدهای جدید زیست محیطی است . متاسفانه یکی از نسخه های پیچیده در نشست ستاد بحران استفاده از مالچ نفتی است که بسیار مخرب می باشد و در آینده موجب نابودی کشاورزی و زیست بوم خوزستان خواهد شد. مالچ MNF با عمر ۷ ساله حدود ۳ سال صرفه جویی آبی درپی خواهد داشت.

شایسته است ستاد بحران بدون شتابزدگی و شعارزدگی ضمن توجه به دیدگاه کارشناسان نسبت به بازخوانی مجدد مساله نهالکاری راههای دیگر را نیز مورد توجه قرار دهد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز