با هدف بررسی مشکلات و نیاز مردم شهر؛

شهرداری اصفهان در طول دو سال اخیر تلاش داشته تا براساس برنامه های مختلفی بحث پاسخگویی و توجه به نیاز اربابان رجوع و…

در نشست بررسی طرح شهرهای دوستدار کودک اصفهان مطرح شد؛

نشست بررسی طرح های شهر دوست دار کودک اصفهان با حضور رئیس دفتر یونیسف ایران و نمایندگان دستگاه اجرایی و نهادهای مختلف…