با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو شد.

برنامه گفت‌ وگوی ویژه خبری دیشب با موضوع نقش ناکارآمدی مدیریت در مشکلات صنعت خودرو برگزار شد.

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران سه شنبه 2 بهمن ماه 97 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

روحانی در وزارت ارتباطات:

رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست، گفت: استفاده به جا از ابزارهای ارتباطی ضروری…