وزیر ارتباطات گفت : تحریم‌های آمریکا تنها در فضای مجازی نبوده اما در محدود کردن کانال‌های مالی تاثیر داشته است. به…

محمدرضا کلامی گفت : در پی ارایه پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و پس از بررسی‌های انجام گرفته توسط سازمان حمایت…

اردکانیان :

وزیر نیرو تاکید کرد: اگر مردم همچنان با سیاست های دولت و وزارت نیرو در حوزه تامین و توزیع برق به ویژه در ساعات اوج…

اردکانیان :

وزیر نیرو گفت : هزینه آب و برق از مدارسی که استفاده‌ آنها بیشتر از الگوی مصرف نیست، دریافت نمی‌شود .