دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ با کاهش قابل توجه بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به ۲۳هزار میلیارد تومان، عملا…

بانک مرکزی؛

بانک مرکزی امروز نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را در برابر ریال اعلام کرد.

با توافق وزرای اقتصاد، صنعت وکشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰…

معاونت امور آب و خاک:

اکبری بیان کرد: برای بهبود وضعیت خاک کشاورزی، باید اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شود.