تازه‌ ترین گزارش از وضعیت تورم در دی ماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شد.

نوبخت:

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امروز ساخت قطعه یک آزادراه تهران_شمال به اتمام رسیده است.

افرادی که به هر دلیلی نتوانسته اند اعتراض خود را ثبت کنند می‌توانند طی امروز نسبت به این امر اقدام کنند.

اردکانیان:

وزیر نیرو گفت: بزرگترین و مهمترین منابع تجدید پذیر ما منابع انسانی است و با مجموعه همه ثروت‌های خدادادی دیگر قابل قیاس …