نوبت سوم پرداخت مبالغ حمایتی معیشتی دولت به خانوارها پرداخت شد.

به گزارش مرور نیوز، مرحله سوم و آخر پرداخت مبالغ حمایتی معیشتی دولت به خانوارها ساعت 24 (شنبه 2 آذر ماه) پرداخت شد. مجموع دریافت کنندگان کمک معیشتی دولت به ۶۰ میلیون نفر رسید.

به این ترتیب طبق آخرین اطلاعیه وزارت رفاه، آن دسته از سرپرست خانوارها که در آخرین پرداخت مشمول سبد حمایتی نشده‌اند اما خود را واجد شرایط می دانند می توانند از ساعت 8 صبح یکشنبه سوم آذرماه درخواست خود را ثبت و شماره ملی خود را به کد دستوری #6369* ارسال کنند. در این صورت ظرف 24 ساعت برای آنها کد رهگیری ارسال می شود.

طبق اطلاعیه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی کلیه سرپرست خانوارها که در آخرین پرداخت مشمول سبد حمایتی نشده اند لیکن خود را واجد شرایط می دانند می توانند از ساعت 8 صبح یکشنبه سوم آذرماه درخواست شماره ملی سرپرست خانوار خود را به کد دستوری #6369* ارسال کنند. در این صورت ظرف 24 ساعت برای آنها کد رهگیری ارسال می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز