وزیر نیرو گفت: شایسته گزینی در وزارت نیرو یک اصل اساسی است و فراخوان شایسته گزینی در سازمان ها و شرکت های وابسته صادر شده است و به زودی نظام‌نامه آن تدوین و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، رضا اردکانیان وزیر نیرو در مراسم رونمایی از طرح بازتوانی و ارتقای توان مدیریتی بانوان در صنعت آب و برق اظهار کرد: پارسال ۳۱۳ مدیر میانی در مجموعه وزارت نیرو از میان زنان انتخاب شدند و همچنین ۲۲ مدیر ارشد نیز از میان آنها منصوب شدند.

عضو هیات دولت، استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی و ارکان اجرایی سازمان‌های مختلف را به‌مثابه استفاده از نیمی از ظرفیت و استعدادی دانست که خداوند به جامعه اعطا کرده است و گفت: استفاده از ظرفیت‌های بانوان می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند ضمن آنکه استفاده نکردن از این ظرفیت به‌مثابه کفران نعمت است.

وزیر نیرو ادامه داد: توسعه و تعالی باید با اتکا به منابع انسانی پیش برده شود و در همین راستا استفاده از ظرفیت های بانوان یک وظیفه است.

اردکانیان با بیان اینکه شایسته گزینی در وزارت نیرو یک اصل اساسی است، گفت: فراخوان شایسته گزینی در سازمان ها و شرکت های وابسته صادر شده است و به زودی نظام‌نامه آن تدوین و ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: اگر انتصاب ها براساس شایسته گزینی انجام شود یکی از نتایج طبیعی آن حضور زنان در مصادر مدیریتی کشور خواهد بود.

وزیر نیرو اصلی ترین سرمایه و ثروت کشور را منابع انسانی توصیف و بیان کرد: در این موضوع استفاده از استعدادها و توان بانوان یکی از مسایل و سرفصل های مهم است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز