معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فرسایش خاک در کشور ۱۰ تن در هر هکتار است، گفت: این مساله خیلی جدی است و ما باید به آن توجه اساسی داشته باشیم.

به گزارش مرور نیوز،  کاظم خاوازی ، معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده برای هر تن فرسایش خاک ۲۸.۱۶ دلار هزینه در نظر گرفته می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه سالانه حدود دو میلیارد تن فرسایش خاک در کشور داریم بنابراین به صورت پنهان ۵۶ میلیارد دلار هزینه صرف می کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: به عبارت دیگر ۵ برابر واردات مواد غذایی و محصولات اساسی در سال آینده برای فرسایش خاک هزینه می کنیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه فرسایش خاک در کشور ۱۰ تن در هر هکتار است، گفت: این مساله خیلی جدی است و ما باید به آن توجه اساسی داشته باشیم.

خاوازی با اشاره به اینکه قدرت تحمل فرسایش پذیری خاک را از دو منظر می توان مورد توجه قرار داد، گفت: نگاه اول در دنیا نگاه خاک سازی است که عدد آن رقمی بین دو دهم تا ۲.۲ تن در هکتار است و با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد ما باید دو دهم تن در هکتار را برای این مساله در کشور در نظر داشته باشیم. بنابراین خاک سازی در کشور فرآیندی طولانی است و ما در این حوزه از مرز خطر نیز مقداری بالاتر رفتیم که باید فکری به حال آن کنیم.

وی اضافه کرد: نگاه دیگر افت عملکرد است که رقم آن عددی بین یک تا ۱۱ تن در هکتار در نظر گرفته می شود که در این حوزه نیز ما در مرز هشدار هستیم و همه این موارد نشان می دهد باید رویکرد جدی تری در این حوزه اتخاذ کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز