حداقل عیدی کارگران در پایان سال ۹۸ معادل ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است

به گزارش مرور نیوز، بر اساس مصوبه قانون شورای عالی کار ، همه شرکت‌های مشمول قانون کار باید به ازای یک سال کار، به کارکنان خود معادل 60 روز آخرین دستمزد را به عنوان عیدی پرداخت کنند.

حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی سال های اخیر  براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون نیز اجرایی شده است.

با نزدیک شدن به پایان سال کارمندان، کارگران و صاحبان کار به فکر میزان پرداخت عیدی و سنوات خود می افتند که بر اساس قانون عیدی و پاداش کارگران معادل دو ماه پایه حقوق آنها پرداخت می‌شود و حداکثر نباید از 3 برابر آن نباید تجاوز کند.

براین اساس حداقل عیدی کارگران در پایان سال ۹۸ معادل ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است.

جزئیات عیدی سال 99 کارگران

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز