اگر کسی نسبت به تخلف کم فروشی بنزین در جایگاه ها اعتراض داشت، می‌تواند با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرد.

به گزارش مرور نیوز، یکی از موضوعاتی که این روزها درباره بنزین مطرح می‌ شود، کم‌ فروشی در برخی از جایگاه‌ های سوخت است که صدای اعتراض بسیاری از مردم را بلند کرده است. 

وزیر نفت در این خصوص توصیه کرده است اگر تخلف کم فروشی بنزین در جایگاه ها وجود دارد باید به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش شود تا پیگیری کنند.

 مقدار اضافی تلمبه تا زمانی که کنترل، تنظیم و فروخته شد، محاسبه شده و شماره توتالیزه آن نوشته و این شماره تا شماره همان روز برداشته می‌شود.

هر هفته همه جایگاه‌ های کشور کنترل کیفی می‌ شوند. در واقع فرآورده نزدیک به ۴۰۰۰ جایگاه کنترل کیفی می‌شود و ۵۰ هزار تلمبه هم ماهانه توسط شرکت ملی پخش کنترل می‌ شود.

اگر کسی نسبت به کم فروشی اعتراض داشت، می‌تواند با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرد.

گفتنی است؛ در همه جایگاه‌ها، تابلوهای اضطراری نصب شده که یک شماره مربوط به همین موضوع است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز