56 پروژه ریلی به ارزش 600 میلیارد تومان صبح امروز و با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در 13 ناحیه راه‌ آهن کشور به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش مرور نیوز، 56 پروژه ریلی به ارزش 600 میلیارد تومان صبح امروز و با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در 13 ناحیه راه‌ آهن کشور به بهره‌ برداری رسید.

بنا بر این گزارش در ناحیه راه‌ آهن هرمزگان 9 پروژه به ارزش حدود 180 میلیارد تومان، در ناحیه راه‌آهن اصفهان 7 پروژه به ارزش 247 میلیارد تومان،  در ناحیه راه‌آهن تهران 21 پروژه به ارزش 53 میلیارد تومان، در ناحیه راه‌آهن کرمان یک پروژه به ارزش 33 میلیارد تومان و در ناحیه راه‌آهن شمال شرق 2 دو پروژه به ارزش 22 میلیارد تومان صبح امروز به بهره‌برداری رسید.

همچنین در یزد یک پروژه به ارزش حدود 19 میلیارد تومان، در مشهد پروژه احداث مرکز تعمیرات لکوموتیو به ارزش 10 و نیم میلیارد تومان، در ناحیه راه‌آهن شمال شرق یک دو پروژه به ارزش بیش از 7 میلیارد تومان، در پروژه راه‌آهن شماره یک دو پروژه به ارزش 6.7 میلیارد تومان و در ناحیه راه‌آهن پروژه راه‌آهن شمال غرب 4 پروژه به ارزش 3.4 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین در ناحیه راه‌ آهن جنوب یک پروژه به ارزش 2 میلیارد تومان که راه‌آندازی قطار شهری اهواز است به بهره‌برداری رسید، در ناحیه راه‌آهن لرستان چندین پروژه به ارزش 39 میلیارد تومان،‌در ناحیه راه‌آهن فارس یک پروژه به ارزش یک میلیارد تومان و در ناحیه راه‌آهن‌ های یزد و کرمان یک پروژه به ارزش 9 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز