اولین بسته معیشتی مربوط به کرونا ساعت 24 سه شنبه ۲۷ اسفند 98 پرداخت می شود.

به گزارش مرور نیوز، اولین بسته معیشتی مربوط به کرونا برای ۳ میلیون نفر قرار است ساعت 24 سه شنبه ۲۷ اسفند 98 پرداخت شود.

حمایت معیشتی ویژه آسیب کرونا را ۴ ماهه پرداخت می‌کنیم که حدود ۳ میلیون نفر را شامل می‌شود و رقم آن که بر اساس بعد خانوار‌ها از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است، تعیین خواهد شد.

گروه دیگر از کمک‌ های حمایتی دولت، پرداخت تعهدات مالی به کارگران فصلی است که از ۱ تا ۲ میلیون تومان وام به کارت یارانه آن‌ها واریز می‌شود و اقساط آن بعد از سه ماه تنفس از کارت یارانه آن‌ها کسر می‌شود.

این وام با حساب یارانه ای و بدون ضامن خواهد بود که افراد متقاضی به بانک‌ها مراجعه کنند، بعد از ثبت درخواست این کمک هزینه به حسابشان واریز می‌شود.

این وام ۱۲ درصد است که ۴ درصد را متقاضی و ۸ درصد را سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز