زمان عرضه اولیه سهام دو شرکت زر ماکارون با نماد «غزر» و پلیمر آریا ساسول با نماد «آریا» مشخص شد.

به گزارش مرور نیوز، سهام دو شرکت زر ماکارون با نماد «غزر» و پلیمر آریا ساسول با نماد «آریا» روز چهارشنبه ۷ خرداد عرضه اولیه می‌شوند.

۱۲ درصد از سهام شرکت زر ماکارون در بورس اوراق بهادار عرضه اولیه می‌شود.

حداکثر سهمیه هر کد بورسی ۱۵۰ سهم و دامنه قیمت ۴۳۰۰۰ تا ۴۵۵۰ ریال است.

عرضه اولیه زر ماکارون

۵ درصد از سهام شرکت پلیمر آریا ساسول با نماد آریا در فرابورس عرضه اولیه می‌شود. حداکثر سهمیه هر کد بورسی ۱۰۰ سهم و دامنه قیمت ۶۵۰۱۱ تا ۶۵۱۱۹ ریال است.

عرضه اولیه آریا ساسول

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز