رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مهلت تسلیم همه اظهارنامه‌های مالیاتی 2 ماه افزایش یافته است.

به گزارش مرور نیوز، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان زمان تسلیم اظهارنامه‌ های مالیاتی سال 98 مودیان مالیاتی که تحت تاثیر مشکلات کسب و کار‌ها به دلیل شیوع کرونا تغییر کرده است، گفت: مهلت تسلیم همه اظهارنامه‌ها 2 ماه افزایش یافته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: صاحبان مشاغل به جای پایان خرداد ماه هر سال امسال تا پایان مرداد ماه و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به جای پایان تیر ماه تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز