با حکم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت محبوبه فکوری به عنوان سرپرست روابط عمومی وزارت صنعت منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حکمی محبوبه فکوری را به عنوان سرپرست روابط عمومی وزارت صنعت منصوب کرد.

محبوبه فکوری کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی بوده و از سال ١٣٨٢ فعالیت خود را در حوزه خبر و روابط عمومی آغاز کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز