وزیر نفت گفت: توسعه فناوری با رقابت حاصل می‌شود، اگر رقابت نباشد هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

به گزارش مرور نیوز، بیژن زنگنه وزیر نفت در طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت گفت:من برای توسعه صنعت نفت با هر کشور خارجی جز اسرائیل همکاری می‌کنم ولی منتظرشان نمی مانیم.

او ادامه داد:خارجی نامحرم است، برادرمان هم اگر باشد به همسر ما نامحرم است. ما برای منافع‌مان با این شرط نامحرمی با خارجی ارتباط برقرار می‌کنیم. اگر خارجی‌ها آمدند توسعه تکنولوژی ما تسریع می‌شود، اما اگر نیامدند کار ما متوقف نمی‌شود. هیچ چیزی ما را متوقف نمی‌کند.

زنگنه گفت: هیچ چیزی نمی تواند ایران را از پیشرفت متوقف کند به طوری که ما از ظرفیت های میدان های نفتی از کشورهای دیگر جلوهستیم.

وزیر نفت بیان کرد:با شیوع بیماری کووید ۱۹ بسیاری از کشور‌ها نیرو‌های خود را تعدیل و اخراج کردند، ولی خوشبختانه ما تا به امروز نه توقف در طرح‌ها داشته ایم و نه اخراج یا تعدیلی صورت گرفته است.

وزیر نفت گفت: توسعه فناوری با رقابت حاصل می‌شود، اگر رقابت نباشد هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

زنگنه گفت:یک مشکلی که داریم این است که پیمانکاران به دلیل شرایط سختی که داریم قیمت‌های انتحاری می‌دهند. قیمت‌های پایین می‌دهند و برنده می‌شوند و دست کارفرما را در پوست گردو می‌گذارند.اگر کسی قیمت بی‌ربط داد برکنارش می‌کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز