آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی امروز است.

به گزارش مرور نیوز، امروز یک شهریور ماه ۹۹ آخرین مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل در امسال برای اشخاص حقیقی است.

بدیهی است که مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر از هر گونه تسهیلات و مشوق‌های قانونی محروم خواهند شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز