طبق دستور کاظم خاوازی از این پس صادرات تخم مرغ منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی شد.

به گزارش مرور نیوز، کاظم خاوازی  وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به جعفر سرقینی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت نوشت: پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مورج 26 شهریور 99 که با حضور معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد. خواهشمند است دستور فرمایید هرگونه صادرات تخم مرغ از تمامی مبادی گمرکی کشور منوط به مجوز صادره از سوی این وزارت گردد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز