وزیر جهاد کشاورزی به ضرورت ارائه راهکار برای حذف واسطه‌های غیرضروری در بازاررسانی محصولات کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش مرور نیوز، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست با مدیران اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی و روستایی و عشایری، تحقق کشاورزی قراردادی را راهکار رفع مشکلات تولید و بازار محصولات کشاورزی عنوان کرد.

او افزود: مشارکت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری در توسعه کشاورزی قراردادی در کشور ضروری است.

خاوازی بیان‌ کرد: وزارت جهاد کشاورزی از همکاری اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی در موضوعات رفع موانع تولید و تامین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی استقبال می‌کند.

او با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری بر آماده سازی بسته سیاست‌گذاری صادرات بخش کشاورزی، خواستار مشارکت اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی برای تحقق این امر شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت ارائه راهکار برای حذف واسطه‌های غیرضروری در بازاررسانی محصولات کشاورزی، گفت: طرح روستا بازار به منظور عرضه عمده محصولات کشاورزی با همکاری استارت‌آپ‌های بخش کشاورزی به صورت آزمایشی به زودی در استان تهران آغاز می‌شود و در صورت مشارکت فعال اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی، این طرح در سایر استان‌ها نیز اجرا خواهد شد.

او، یکی از مشکلات موجود را نبود اطلاعات و آمار دقیق برشمرد و گفت: باید بین تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی اعتماد دو طرفه باشد.

خاوازی همچنین تاکید کرد: باید یک بسته سیاست‌گذاری صادرات بخش کشاورزی توسط اتحادیه‌های این بخش تهیه شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز