دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: کلیپی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و مدعی است که از پنبه محتوای تن ماهی درست شده کاملا اشتباه است زیرا این تن براساس ماهی های غیر تن تهیه شده و روی قوطی هم درج شده است.

به گزارش مرور نیوز، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران  با اشاره به اینکه کلیپی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و مدعی است که از پنبه محتوای تن ماهی درست شده کاملا اشتباه است، گفت: زیرا این تن براساس ماهی های غیر تن تهیه شده و روی قوطی هم درج شده است. به همین دلیل طی نامه ای از دستگاه های ذیربط خواستار برخورد با این فرد شده ایم، چراکه این کلیپ به همه این صنف آسیب می زند و ادعای او تنها مربوط به یک قوطی نیست.

سید محمد میررضوی با بیانه اینکه در نامه به کلیه مسئولان خواستار شده ایم فردی که کلیپ را منتشر کرده تحت تعقیب قرار بگیرد، افزود: این فرد یا بی اطلاع بوده یا مقرضانه کلیپ را تهیه کرده است چون تهیه تن ماهی از پنبه واقعیت ندارد.

او با تاکید بر اینکه خانواده ماهی تن متفاوت است و نوع ماهی آن تن ماهی متفاوت را تشکیل می دهد، تصریح کرد: ماهی های یلوپین، اسیپ جک، لانگ پیل، هور مسقطی چهار نوع ماهی تن ماهی  هستند، اما ماهی که تنی که در کلیپ نمایش داده می شود مربوط به ماهی از خانواده تن نیست و ماهی آن متفاوت است و در واقع بافت ماهی رشته ای است.

میررضوی با تاکید بر اینکه شرکت تولیدکننده آن تن ماهی معتبر است، اظهار کرد: روی بسته بندی نوع ماهی که استفاده کرده درج شده است.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی ۴۰ درصد از ماهی های تن تولید ایران از خلیج فارس تامین می شود، گفت: تنها درصد کمی از تن ماهی های تولید ایران از ماهی های دریایی استفاده می شود و بخش عمده ای از آن مربوط به ماهی های اقیانوسی است که به صورت وارداتی تامین می شود.

او با تاکید بر اینکه قیمت تن ماهی مربوط به ماهی وارداتی است، گفت: قیمت تن گران شده است، زیرا از گروه کالای دسته یک هم خارج شده و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر نیست در نتیجه از یکسال پیش که دیگر ارز دولتی به آن تعلق نگرفت قیمت آن صعودی شد.

میررضوی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه تن ماهی قشر ضعیف جامعه از آن استفاده می کند خیلی تلاش کردیم که از گروه کالایی ارز دولتی خارج نشود اما در نهایت مسئولان موافقت نکردند، اظهار کرد: الان قیمت تن ماهی تا ۲۳ هزار تومان رسیده و قیمت آن وابسته به ارز است و از آنجایی که قبلا ماهی با قیمت ارز بالاتر وارد شده کاهش اخیر ارز در کوتاه مدت تاثیری بر قیمت تن ماهی نخواهد داشت. تولیدکننده اگر مطمئن شود قیمت ارز کاهشی است قیمت مصرف را پایین می آورد، زیرا سهم بازار آن کاهش می یابد در شرایط کنونی گرانی این محصول باعث کاهش فروش شده است.

او با تاکید بر اینکه با تخلفات مربوط به تن ماهی برخورد می شود، گفت: در حال حاضر قوطی های تن ماهی ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ گرمی است و محتوای داخلی قوطی ها متفاوت است و وزارت بهداشت سازمان استاندارد و سازمان حمایت بر درست بودن اندازه دقیق قوطی نظارت می کنند.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران درباره تغییر دستی قیمت روی قوطی ها گفت: اگر فروشنده تن ماهی قیمت روی قوطی را به روز کند و آن را افزایش دهد نوعی تخلف است و اگر  هر واحدی که زیر مجموعه سندیکای تن ماهی همچین تخلفی بکند با آنها برخورد می شود و خوشحال می شویم که دستگاه های نظارتی استاندارد و بهداشت این واحدها را جریمه کند؛ هرچند ممکن است که تن ماهی که تاریخ انقضای آن نزدیک است با قیمت تخفیفی به فروش برسد به همین دلیل با قیمت جدید عرضه شود.

میررضوی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مصرف تن ماهی در ایران به شدت کاهش یافته است، گفت: زیرا رقیب تن ماهی گوشت مرغ است و الان تن ماهی ۲۵ هزار تومان است و بسیاری از مردم گوشت مرغ را به تن ماهی ترجیح می دهند و همین مساله باعث کاهش تقاضای آن شده است.

او افزود: در حال حاضر تمام انواع ماهی ها یک خانواده هستند و قیمت های آنها یکسان است، گفت: تفاوت در قیمت تن ماهی ها تنها در حالتی است که مربوط به ماهی متفاوت باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز