پایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دسترس خارج شده است.

به گزارش مرور نیوز، پایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دسترس خارج شده است. در پیامی که بر روی این سایت قرار داده شده نوشته شده است: به منظور بروزرسانی، وب سایت موقتا از دسترس خارج است.

سایت بانک مرکزی

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز