رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خواستار بهره برداری رسمی از گذرگاه‌های جدید مرزی در کشور هستیم.

به گزارش مرور نیوز، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری اتاق بازرگانی با وزارت راه و شهرسازی گفت: ایران در بین کشور‌های منطقه از نظر ترانزیت کالا و انجام امور تجارت خارجی از جایگاه مناسبی برخوردار است، همچنین به عنوان شاه‌راه در انجام تجارت بین بسیاری از کشور‌ها معرفی شده است.

او افزود:، اما در این بین رقبایی هستند که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت بحث ترانزیت خود هستند که ممکن است در آینده نه چندان دور به ایران برسند و ترانزیت ایران را پشت سر بگذارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: عقب افتادن در این رقابت از رقبای منطقه، یک امر بسیار مهم و تخصصی است که بخش خصوصی از این موضوع ابراز نگرانی می‌کند تا با کمک بخش‌های دولتی بتواند از این مشکل عبور کند.

شافعی ادامه داد: به عنوان بخش خصوصی در انجام تجارت خارجی به خصوص با کشور‌های همسایه با مشکلاتی مواجه هستیم که گمرکات مرزی، حمل و نقل خارجی و سوء مدیریت در گمرکات از مهم‌ترین آن‌ها هستند.

او تصریح کرد: به طور جد نیازمند مدیریت صحیح و کارآمد از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونان مربوطه در بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا هستیم تا تجارت خارجی کشور بهبود پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز کرد: همچنین خواستار بهره برداری رسمی از گذرگاه‌های جدید مرزی در کشور هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز