مدیر عامل توانیر گفت: یکی از کار‌های بزرگ صنعت برق کاهش تلفات برق بود که خوشبختانه تلفات شبکه برق تک رقمی شده است.

به گزارش مرور نیوز، متولی زاده مدیر عامل توانیر از سرمایه گذاری ۵ هزار میلیاردی تلفات شبکه برق کشور خبر داد و گفت: یکی از کار‌های بزرگ صنعت برق کاهش تلفات برق بود که خوشبختانه تلفات شبکه برق تک رقمی شده است. به طوری که برای کاهش بیش از ۵ درصدی میزان تلفات، رقمی معادل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

متولی زاده افزود: منافع حاصل از این کاهش تلفات بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، بنابراین این هزینه گذاری با ضریب ۱۰ برابر به منابع کشور بازگشته است.

او ادامه داد: در ۴۰ ساله گذشته با توجه به شرایط سخت و گرم ما ۷ درصد افزایش مصرف داشتیم اما توانستیم بدون خاموشی گذر کنیم.

متولی زاده بیان کرد: ارتقای راندمان نیروگاه و مدیریت بار یکی از نکات مهم بود که توانستیم از انرژی بهتری استفاده کنیم و همچنین ارتقای خدمات غیر حضوری یکی دیگر از اقدامات صنعت برق بود.

مدیر عامل توانیر تصریح کرد: بهینه سازی مصرف انرژی صنعت برق کشور  مهم است و ما کشوری هستیم که یارانه انرژی را به سمت مصرف کننده ارائه می‌کنیم به طوری که ۴ هزار میلیارد تومان برای این امر توسط هدفمندی انرژی اختصاص یافته است.

این مقام مسئول گفت: خوشبختانه با راه اندازی پویش الف ب ایران هم توانستیم سهم قابل توجهی در بخش مصرف انرژی داشته باشیم.

او افزود: با اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، میزان تلفات شبکه برق ایران همپای بسیاری از کشور‌های توسعه یافته شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز