شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا) توانست موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار را مبنی بر تغییر رکن مدیریت از شرکت کارگزاری بانک انصار به نام خود اخذ نماید.

به گزارش مرور نیوز، با توجه به روند بازار سرمایه و لزوم اتخاذ تصمیم سریع و کارآمد و جلوگیری از تضییع حقوق شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر و به منظور افزایش بهره مندی و کارایی، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا) توانست موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار را مبنی بر تغییر رکن مدیریت از شرکت کارگزاری بانک انصار به نام خود اخذ نماید.

گفتنی است صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر هم اکنون بازارگردانی نمادهای غشکر، غنیشا، وبشهر، وصنا، غماگ، بهپاک، فبیرا، شوینده، ساینا، شگل، شپاک را بر عهده دارد.

گروه توسعه بهشهر

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز