طبق گزارش وضعیت شبکه برق کشور میزان مصرف برق در ساعت ۱۴.۲۲ روز گذشته معادل ۵۴.۲۴۴ مگاوات بوده است.

به گزارش مرور نیوز، طبق گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران میزان مصرف برق در پیک روز ۴ خرداد سال جاری معادل ۵۰.۲۸۲ مگاوات بوده است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۴۳.۲۱۹ مگاوات ثبت شده بوده است. البته رقم مصرف برق در پیک روز گذشته در ساعت ۱۴.۲۲ دقیقه به رقم ۵۴.۲۴۴ مگاوات رسیده است که نشان دهنده رشد مصرف در ساعات گرم روز است.

طبق این گزارش در رو چهارم خرداد سال جاری میزان مصرف برق صنایع در ساعت پیک مصرف برق (حدود دو بعدازظهر) ۴.۷۹۴ مگاوات بوده است که این میزان در ساعت ۹ شب به حدود ۵۳۴۱ مگاوات رسیده است.

گفتنی است میزان تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر در روز گذشته ۵۴۰۰ مگاوات بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز