سخنگوی گمرک گفت: همکاران امانات پستی گمرک، از یک بسته پستی که از مبدا اوکراین به کشورمان ارسال شده بود ۹۰ دانه مخدر شاهدانه را کشف و ضبط کردند.

به گزارش مرور نیوز، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: همکاران بخش امانات پستی گمرک در جریان کنترل بسته حاوی اسباب بازی کودکان که از مبدا اوکراین به کشورمان ارسال شده بود توسط ایکس ری متوجه مواد مشکوک به مخدر در بسته می‌شوند.

وی افزود: پس از بازگشایی بسته و کنترل بیشتر ۹۰ دانه مواد مخدر شاهدانه که به صورت ماهرانه‌ای در کارت‌های بازی لگو جاسازی شده بود کشف و برای اقدامات قانونی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول ضبط می‌شود.

لطیفی یادآور شد: متاسفانه با تغییرات در بذر گیاه شاهدانه و کشت آن، انواع مواد مخدر جدید تولید می‌شود که چندین برابر خطرناکتر و آسیب زاتر نسبت به شاهدانه‌های تغییر نیافته هستند

وی افزود: عده‌ای سودجو و سوداگر مرگ، بذر این مواد را از کشور‌های اروپایی به کشور‌هایی نظیر ایران منتقل می‌کنند تا با تجارت مرگ، سود بیشتری کسب کنند.

لطیفی تاکید کرد: گمرک در مبارزه و ممانعت از ورود مواد مخدر جدی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز